Signaal

Signaal
Te veel verenigingen en besturen. Teveel verdeeldheid en niet die ene stem die spreekt namens de hele sector.  De sector zoekt elkaar op in de vele samenwerkingsclubjes die uit de grond rijzen. Een signaal dat de sector niet door wil gaan op de huidige manier. Een signaal van verzet en de wens naar vernieuwing en verandering. Maar ook het teken dat het besef er is, dat de sector alleen een toekomst heeft als we respect voor elkaar hebben en samenwerken.

Vertrouwen
De ondernemers in de Kadergroep Visketen zijn naar elkaar toegegroeid. Ze hebben vanaf 2009 iets met elkaar gedeeld, zichzelf bloot gegeven. Er is vertrouwen gegroeid. Vertrouwen dat zich uit in een unieke samenwerking waar enorm veel waarde aan wordt gehecht.

Voorbeeldfunctie
De Kadergroep Visketen is niet weer zo’n clubje dat het wiel opnieuw wil uitvinden. Het zijn vissers, handelaren, mannen en vrouwen. Allen professionals op hun vakgebied, die graag een toegevoegde waarde willen leveren aan de vissector. Door een onafhankelijke voorbeeldfunctie te zijn en de verdeeldheid doorbreken. En niet alleen, want ze willen groeien en hun toegevoegde waarde uitbouwen met iedereen uit de vissector die ergens voor staat en iets wil leren van elkaar!