Visie

Vissers, handelaren en andere ketenpartners zien steeds meer het belang in van verticale en horizontale ketensamenwerking. Een samenwerking aangaan verloopt moeizaam want er is veel onbekendheid en wantrouwen naar elkaar toe. Een jarenlange niet optimale interne communicatie vanuit besturen, tussen besturen en tussen ketenpartners is daarvan de oorzaak.

De visie van de Kadergroep Visketen is gebaseerd op ervaring en de behoefte voor de toekomst:

  • De Kadergroep wil een platform creëren voor professionals en jonge potentiële bestuurders.
  • Dit platform biedt jonge professionals coaching, training en doorgroei mogelijkheden naar bestuursfuncties.
  • Het platform biedt anderzijds aan verenigingen, ondernemers en besturen, een adres waar ketenbrede en praktische kennis en expertise verkregen kan worden voor het oplossen van vraagstukken.
  • Het platform is tevens een kweekvijver, die kan faciliteren om gewenste veranderingen in de vissector te bevorderen, versoepelen of bespreekbaar te maken.

Doelstellingen

  • Interne kennisuitwisseling en organiseren van voortgaande (onderlinge) coaching;
  • Externe kennisuitwisseling: actief bijdragen aan kennisontwikkeling in de vissector, vooral als het gaat over kennis van ‘andere’ onderdelen in de vissector – keten zichtbaar maken;
  • Naar buiten treden als inhoudelijke vraagbaak voor de vissector, met name voor vraagstukken die betrekking hebben op de gehele vissector;
  • Bijdrage leveren aan verbroedering in de vissector.
  • Belang van de gehele vissector onder de aandacht brengen.
  • Informeren van de media.